Projekt, skład, łamanie publikacji i druk publikacji

Nasza oferta skierowana do Klientów zawiera szeroką gamę usług zwianych z przygotowywanie publikacji do druku. Możemy być pomocni na każdym etapie procesu wydawniczego, oferując wykonanie książek, podręczników szkolnych, albumów, gazet, periodyków, katalogów i broszur.

Jesteśmy przygotowani na:

• skład i łamanie tekstu;
• projektowanie okładek oraz stron tytułowych;
• projektowanie makiet książek i czasopism;
• przygotowanie i retusz materiałów graficznych i fotograficznych;
• wprowadzenie korekty;
• przygotowanie do druku oraz druk;